ÖZEL SÜRÜCÜ VE ULAŞTIRMA PERSONEL EĞT. TEK ADRESİNİZ

 

GÜVENLİ SÜRÜŞ

TEKNİKLERİ

EĞİTİMİ

 

 

ÜÇ 'S' KURALI SİNİRLENME-SAKİN OL SABIRLI OL

----------------------------

EKONOMİK

ARAÇ KULLANIMI

EĞİTİMİ

 

MUSTAFA HOCANIN EKİBİNDE;

------------------------------------------

*Yük.Mak.Müh. Bir Eğitmen

*CPR Belgeli iki ilkyardım Eğitmeni

*Dört güvenli sürüş pratik Eğitmeni

*Hukukçu Bir Eğitmen

*Bir Kimyasal madde Eğitmeni

*Bir İletişim Uzmanı

Bir çevre müh. Eğitmen

BULUNMAKTADIR.

 

BİR İŞE BAŞLAMAK O İŞİN YARISIDIR, DOĞRU BAŞLAMAK İSE; BAŞARININ YARISIDIR.

 

GÜVENLİĞİNİZ VE EKONOMİNİZ İÇİN BİZE ULAŞIN

www.trafikturkiye.com

 

 

TIKLAYIN

İLERİ SÜRÜCÜLÜK

EĞİTİM PROGRAM

ÖRNEKLERİ

TRAFİK ve İLERİ SÜRÜCÜLÜK

EĞİTİM PROGRAMLARI

 

ÖZEL EĞİTİMLERİMİZ HAKKINDA…

      Günümüz Ulaştırma - Trafik ortamında güvenlik, ekonomi ve kaliteli hizmet

son derece önemlidir.

    AB uyum, ISO gibi gereklilikler çerçevesinde; ülkemizin tüm firmalarına uzman kadrolarımızla ve titizlikle gerekli özel eğitimler verilmektedir.

    Ulaştırma ve Trafik sektöründe verdiğimiz bu hizmetiçi eğitimler sayesinde,

insan kaynaklarınız daha verimli hale gelmektedir.

 

YAPTIĞIMIZ ÖZEL EĞİTİMLER

—Güvenli sürüş eğitimleri
—Ekonomik araç kullanımı eğitimi

(güvenli sürüş ile beraber olabilir)

_ İşe alınacak personelin ve çalışan personelin,sınav ve davranış testlerinin yapılması


—Trafik tekâmül eğitimi


—Yük ve yol güvenliği eğitimi
—Uykusuz ve yorgun araç kullanımını önleme eğitimi
—Servis şoförleri eğitimi
—Ulaştırma büro elemanı eğitimi
—Makam şoförü yetiştirme eğitimi
—Uzun yol otobüs hostesi yetiştirme eğitimi
—Öğrenci servisi yardımcı personel eğitimi
—Sürücü kursu trafik ve direksiyon öğretmeni tekâmül eğitimi
—Ticari araç sürücüsü yetiştirme, işe yerleştirme ve takip eğitimleri
—Firma çalışanlarına özel iletişim ve ilkyardım eğitimi

 

KISACA

Her sektörden, ticari araç kullanan sürücülere ve diğer çalışanlarına yönelik,

her tür eğitim ve kurumsal çözümler -takipler.

 

TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜLERİ

ve

TAŞIMA YAPAN FİRMA ÇALIŞANLARI İÇİN

ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARI

TANITIMI

Hazırlayan
Mustafa PALAZ
Trafik ve İleri Sürücülük Eğitimleri
Uzm.Öğt.

EYLÜL  2011  İSTANBUL

 

NEDEN ÖZEL EĞİTİMLER?

        Gelişmiş ülkelerin genelinde, hangi iş kolunda olursa olsun, yapılan işin çeşidine göre; çalışanlar bir işe yerleştirilirken, profesyonel eğitimlerden geçirilir. Bu eğitimler  çalışmaya başladıktan sonra da işin özelliğine göre yılın belli günlerinde tekrarlanır.
Tabi ki; yöneticiler de değişen koşullar, teknolojiler, kaynaklar karşısında bu tip hizmet içi eğitimlere tabi tutulmaktadırlar.

        Bu; iş & eğitim ilişkisi, kurumsal olarak 1920’lerde Amerika Birleşik Devletlerinde başlamış, gelişerek tüm ileri ülkelerin sistemlerine girmiştir.  Eğitimler, konularında uzman olan tecrübeli piyasa çalışanları, üniversite öğretim görevlileri tarafından verilmiştir. 1950’li yıllarda firmalara  eğitimler veren ciddi kurumlar  oluşturulmuştur. Hatta bazı firmaların kendi eğitim bölümlerinin açılması da bu yıllara rastlamaktadır.


Yapılan eğitim faaliyetlerine:
1-Devlet,
2-Firmalar,
3-Odalar,
4-İş ve işçi bulma kurumları,
5-Üniversiteler,
6-Sendikalar,
7-Çeşitli sivil toplum kuruluşları,  Maddi ve manevi destek ile katılmaktadırlar.

 

         Ülkemizde 1980 yılından itibaren firmalar özel eğitimlere hız vermiştir. Büyük holdingler önceleri, yurtdışından getirdikleri eğitmenlerle daha sonra, Türkiye’den ekledikleri uzmanlarla hizmet içi eğitim faaliyetlerini kuvvetlendirmeye çalışmışlardır.

 

        Özel firma eğitimleri  önceleri, yoğun dikkat gerektiren ve tehlike arz eden iş kollarında uygulanmaya başlandı. İlerleyen zamanlarda pazarlama, bankacılık, sigorta, hizmet ve halkla ilişki gerektiren kollarda iyice yaygınlaştı. Günümüzde neredeyse tüm iş kollarının özel eğitimlerle desteklenmesi söz konusudur.

 

        Ülkemizde, Bazı geleneksel iş kollarında ve firmalarda; eğitime hala inanmayan, zaman ve para kaybı sayan kesimler mevcuttur. Eğitime kayıplar ve güvenlik açısından bakınca,en fazla ihtiyacı olup ta en  uzak duranların başında: TAŞIMA firmaları ve işleri gereği sıkça araç kullanan firmalar gelmektedir.

        Ülkemizde gerçekleşen kazaların sorumluluğuna şoförlerle beraber;
Şoförlerin seçimine, eğitimlerine önem vermeyen ve takip etmeyen,
Şoförlerin çalışma koşullarını iyileştirmeyen,
Bakımsız araçları yola çıkarmaya zorlayan,

 Uygun:yol-araç-şoför-yük-trafik-yolcu bileşenlerini oluşturamayan firmalar ortaktır.                                                                    

     Amerika Birleşik devletlerinde ve Avrupa ülkelerinde ticari araç kullanan sürücüler, istekli hususi araç sürücüleri ve taşıma firma çalışanları, düzenli olarak güvenli sürüş, Trafik yol ve taşıma güvenliği konularında Hizmetiçi eğitim almaktadır. Bu konuda profesyonel okullar oluşturulmuştur.

       
Evet,  eğitiminde bir maliyeti vardır. Maliyet-Getiri ilişkisine bakınca bir maliyetin karşılığı, sağladığı getirilerle fazlaca karşılanıyorsa rasyonel insan – rasyonel firma bunu göze alır. Sonuçta da kazançlı çıkar.

        Özel firma eğitimleri,  insana yatırım yapan  ama sonuçları itibariyle mal ve hizmet sektörünün her noktasında sonuç getiren bir çabadır. Hatta gelecek nesillerin karlılığını, yaşam kalitesini arttırır.

      

Okul veya kurs çıkışında teorik bir sürü bilgiye boğulup ayrılan bireylere, Hizmetiçi özel eğitimler sayesinde gerçek piyasa şartlarını kavratıp sonuç alırsınız.

 

                                  ÖZEL EĞİTİMLERİN KAZANÇLARI NELERDİR?

 

* İş kayıpları oldukça azaltılır,
* Zaman kayıpları azaltılır,
* Emek kayıpları azaltılır,
* Gereksiz Finans kaybı önlenir,
* İş kazaları azaltılır,
* Personel kalitesi artar,
* Mal ve hizmetin kalitesi artar,
* Pazar payı artar,
* Moral motivasyon artışı sağlanır,
* Yeni ürün ve hizmet üretiminin gerçekleşebileceği alt yapının kurulmasına imkan sağlar.

 

         FİRMA PERSONELİNİN ÖZEL EĞİTİMLERİ

NELERLE DESTEKLENMELİ?

 

-Takip,
-Tekrar,
-Takdir etme ve övgü,
-Kendini ve işini çok önemli hissettirme,
-Cezalandırma,
-Mükafatlandırma,
-Moral motivasyon aktiviteleri

     Ülkemizin Arge  ve özel eğitimler için harcadığı pay maalesef toplam giderleri içinde %1’i geçmemektedir. Başta bu konunun ateşleyicisi olarak anlattığımız, gelişmiş ülkelerde bazı iş kolları için bu oran %35-40’lara çıkmaktadır.

      Ülkemiz şirketleri genellikle aile şirketi olarak kurulur ve öylece yönetilirler. Yapılan işte, çekirdekten yetişen firma sahipleri aynı zamanda firmanın yöneticisidir. Firma büyüdüğünde de bu durum genellikle değişmez.
Taşıma yapan firmalarda ise bu durum daha baskındır. Böyle bir şirket yönetimi işin icrası konusun da, deneyim açısından işe yarabilmektedir. Ancak değişen piyasa şartları, pazarlama yöntemleri, kar zarar hesapları ve müşteri ilişkileri açısından profesyonel yaklaşımlar gerekmektedir. Burada  en önemli olan ve göz ardı edilen unsur ise eğitim olmaktadır. Firma yöneticisinin işe başladığı zamanlarda usta çırak ilişkisi günümüzde birçok iş kolunda uygulanamamaktadır. Bu nedenle konusunda uzman karlılığı artırabilen güvenli çalışabilen personelin işe ilk alımda ve çalışırken  hizmet içi eğitimlerden geçirilmesi gerekmektedir. Hele hele taşımada şoför-muavin kurumu kalktığı için  işin çıraklığı kalfalığı da ortadan kalkmış, dolayısıyla bu noktada eğitim kaçınılmaz hale gelmiştir.

 

       Bizlere düşen; bir çok konuda daha da geç kalmadan iş ve sermaye artışı sağlayıp kalite çıtasını yükseltmek için, ülkemizin şartlarına göre eğitim programları geliştirmek uygulamak ve takip etmektir.

       Bu noktadan hareketle, 20 yılı aşkın bir süredir trafik ve ulaştırma sektörünün içinde her tür eğitim ve araştırma çalışması yapan bizler: birikimimizi Ülkemiz için kullanılacak programlara dönüştürüyoruz. Genel de ve özel durumlarda beraber çözümler üretiyoruz.

  Öncelikle trafik ve taşıma konularında ki bazı istatistik ve tespitlerimize bir bakalım.

ÜLKEMİZİN TRAFİK ORTAMINDA Kİ KAYIPLARI

Ülkemizde yılda:

Yaklaşık 800.000-1.000.000 Trafik kazası olmaktadır.

 8.000-10.000 insanımızı genç-yaşlı zengin-fakir profesör, millet vekili, sanatçı demeden kaybediyoruz.

Bu rakamların on katı kadar da yaralı ve sakat veriyoruz.
Son 10 yıldaki maddi kaybımız ise;
8 milyar 597 milyon 136 bin 463 TL'dir.


TÜM KAYIPLARIMIZIN BAŞLIKLARI


1)ÖZ SERMAYE KAYIPLARI
2)İŞ GÜCÜ KAYBI
3)ZAMAN KAYBI
4)FAZLADAN  SİGORTA GİDERLERİ
5)YETİŞMİŞ ELEMAN KAYIPLARI
6)REKABET KAYBI
7)PRESTİJ VE MORAL MOTİVASYON KAYIPLARI


ÜLKEMİZDEKİ ARAÇ SAYILARI


Ülkemizde trafiğe kayıtlı araç sayısı(TÜİK 2010 Aralık itibari ile)
15 milyon 95 bin 603 tür.
Bu araçların;
Yüzde 50'sini otomobil, yüzde 15,9'unu kamyonet, yüzde 15,8'ini motosiklet, yüzde 9,3'ünü traktör, yüzde 4,8'ini kamyon, yüzde 2,6'sını minibüs, yüzde 1,4'ünü otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.


Başka bir değişle    

Özel araç sayısı     : 13.761.684
Ticari araç sayısı   :   1.140.494
Resmi araç sayısı  :       193.425

TOPLAM   1.140.494  Ticari aracın  dağılımı:


OTOMOBİL
115 170

MİNİBÜS
154 748

 OTOBÜS
163 347

  KAMYONET
165 546

  KAMYON
508 386

  MOTOSİKLET
13 695

  ÖZEL AMAÇLI TAŞ.
5 668

 TRAKTÖR
13 934

NOT:

YILLIK  PETROL TÜKETİMİ : 25 MİLYON TON   Bunun %95’i ithaldir.
LPG ve KAÇAK MAZOT bu rakamlara dahil değildir.
İstatistikleri ortaya koyduktan sonra yapmakta olduğumuz eğitimlerimizi tanıyalım.


TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜ VE ÇALIŞAN PERSONEL İÇİN
EĞİTİM PROGRAMLARI
—Güvenli sürüş eğitimleri
—Ekonomik araç kullanımı eğitimi(güvenli sürüş ile beraber olabilir)

_ İşe alınacak personelin ve çalışan personelin,sınav ve davranış testlerinin yapılması
—Kamusal taşıma yapan Minibüs, taksi, otobüs şoförleri eğitimi
—Yük ve yol güvenliği eğitimi
—Servis şoförleri eğitimi
—Ulaştırma büro elemanı eğitimi
_ Tehlikeli maddelerin taşınması eğitimi
—Makam şoförü yetiştirme eğitimi
—Uzun yol otobüs hostesi yetiştirme eğitimi
—Öğrenci servisi yardımcı personel eğitimi
—Ticari araç sürücüsü yetiştirme, işe yerleştirme ve takip eğitimleri
—Firma çalışanlarına özel iletişim ve ilkyardım eğitimi

EĞİTİM DETAYLARI;

*BİZİM EĞİTİM SALONLARIMIZDA VEYA SİZİN SALONLARINIZDA TEORİK EĞİTİMLER VERİLMEKTEDİR.

*GEREKLİ DAVRANIŞ TESTLERİ VE ÇALIŞMA ANALİZİ YAPILIP, RAPORLANMAKTADIR.

*PROGRAMA GÖRE AKAN TRAFİKTE VE EĞİTİM PİSTLERİNDE PRATİK EĞİTİM VERİLMEKTEDİR.

*EĞİTİMLER SONUCU FİRMA VE KATILIMCILARA KATILIM BELGESİ VERİLMEKTEDİR.

*İLERLEYEN ZAMANLARDA EĞİTİMLERİN SONUCU TAKİP EDİLMEKTEDİR.

 

AMACIMIZ:

PERSONELİNİZİN, PROFESYONELLEŞMESİNİ SAĞLAYARAK,

KAZALARI , GİDERLERİNİZİ VE ZAMAN KAYIPLARINIZI DÜŞÜRMEK,

İŞ VERİMİNİZİ VE MÜŞTERİLERİNİZİN MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAKTIR .

 

UNUTMAYIN! EĞİTİM İÇİN HARCADIKLARINIZ SİZİN İÇİN GİDER DEĞİLDİR.

 

 

GÜVENLİ SÜRÜŞ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI EĞİTİMLERİNDEN

 

-------BERABERCE ÇÖZÜM ÜRETMEK, KARLILIĞI VE GÜVENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN-------

 

 

SERVİS SEKTÖRÜNDEN, TRANSAY ŞOFÖRLERİNE VERİLEN EĞİTİMDEN BİR KARE

 

ÖRNEK BİR EĞİTİM PRORAMINI AÇMAK İÇİN TIKLAYINIZ=