NEDEN    ARAÇ   TAKİP   SİSTEMLERİ

   Çağımızda insanoğlu her şeyi, her an, en ince ayrıntısına kadar öğrenmek istemektedir. İnsanoğluna bu arzuları hissettiren tabi ki teknolojik gelişmelerdir.
İletişim her geçen gün önemini arttırmaktadır. İletişimin olmadığı veya eksik, hatalı olduğu ortamlarda başarının  gelmesi nerede ise imkansızdır. Araç sahiplerinin, işletenlerinin araçlarının nerede olduğunu ve ne yaptığını öğrenmek istemesi işte bu kabilden bir arzudur. Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri temel olarak, günümüzün artan rekabet ortamında iş verimini arttırmak, hizmet kalitesini yükseltmek veya güvenliğe yönelik, mobil ortam ile şirket merkezi arasında ihtiyaç duyulan veri iletişimi altyapısıdır.  Arvento bize bu konularda yardımcı olan önemli kurumlardan biridir.
GSM,  GPRS ve İNTERNET Destekli sistemler ile araç iletişim sistemleri gerçekleşmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalara bir göz atalım;                

      ARAÇ TAKİP SİSTEMLERİNE BİR ÖRNEK

 Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri, temel olarak mobil ortamda ihtiyaç duyulan güncel bilgilere anında erişmek, mobil ortamda işlerin takibi ve gerçekleştirilmesi, operasyon merkezi ile iki yönlü bilgi iletişiminin sağlanması amacı ile tasarlanan hem kurumsal hem de bireysel mobil bilgi erişim ihtiyaçlarına cevap verebilecek entegre bir sistemdir.


Kontrol merkezinde yer alan detaylı sayısal haritalar üzerinde de araçları gerçek zamanlı izlemek mümkün olmakta, hız sınırı aşımı, uzun rölanti süresi, uzun duraklama, bölge ihlalleri v.b. her türlü durumda Kontrol Merkezi uyarılmakta, belirli cep telefonları da bilgilendirilmektedir.

 

Servis organizasyonunun sahada iken istasyonlardan gelen alarm ve arıza bilgilerinin en yakın araca aktarılması, yapılan çalışmaların izlenmesi ve raporlanması, hizmetlerin geriye yönelik takibi ve bilgilendirme ile arızanın giderilmesi arasındaki sürelerin tespiti ve iyileştirme faaliyetlerinin belirlenmesi amacı ile Mobil Servis Otomasyon Sistemi kullanılmaktadır.

Mobil Servis Otomasyon Sistemi, bilgisayarlı bir Kontrol Merkezi ile GPRS modem ve GPS’den oluşan Mobil Veri Terminali, İki Yönlü Mesaj Terminali, Mini Yazıcı, Acil Çağrı Butonu ve diğer çevre birimleri ile donatılmış araçlar ile bakım onarım hizmeti verilen istasyonlarda kullanılan GPRS modem, çeşitli sensörler ve PLC birimlerinden oluşmaktadır.

 

 

  

 
Taşıma ve dağıtım araçlarının Kontrol Merkez(ler)i’nde bulunan yazılım ve araçlara takılan birimler sayesinde, operasyon merkezi ile araçlar arasında iki yönlü iletişim ortamının sağlandığı sistemdir. Sistem, bilgisayarlı Kontrol Merkezi, GPRS modem ve GPS’den oluşan Mobil Veri Terminali, İki Yönlü Mesaj Terminali, Acil Çağrı Butonu ve diğer çevre birimleri ile donatılmış araçlardan oluşmaktadır

 Taşımacılıkta kullanılan araçların, konum, hız ve diğer detaylı bilgilerinin de alınabilmesi ve bunların merkezde kurulan server üzerinde bulunan sayısal karayolları haritasında konum olarak gösterilmesi sağlanmaktadır.

 

Ürünlerin dağıtımı sırasında kullanılan Çekiciye bağlanan frigo (soğutuculu römork) içerisinde bulunan ürünlerin sağlıklı koşullarda ana dağıtıcılara ulaştığını kontrol altında tutmak için transportasyon boyunca ortam sıcaklığının konrol edilmesi, sıcaklıktaki istenmeyen değişikliklerde (ya da  her hangi bir anda anlık durum  bilgisi istenmesi drumunda) ve soğutucu kapaklarının açılması durumunda merkeze bilgi iletilmesi sağlanır.

 

ÖNÜMÜZDEKİ ON YILDA M2M

 

 M2M uygulamaları önümüzdeki 10 yılın kritik teknolojileri arasında yer almaktadır. Machine-to-Machine, Machine-to-Man, Man-to-Machine terimlerinin kısaltılmışı olarak kullanılan M2M kavramı, önemi gitgide artan verimlilik arayışı ve yüksek kaliteli hizmet anlayışının gereği olarak doğmuştur. Esas itibariyle, makinelerle insanlar arasındaki iki yönlü veri iletişiminin otomasyonudur. M2M uygulamaları çok çeşitli olabilmektedir.


Sistem, bilgisayarlı Kontrol Merkezi ile, makinelerin  yanında yer alan GPRS modem ve PLC’den oluşan Uzak Veri Terminali ve diğer çevre birimleri; GPRS modem ve GPS’den oluşan Mobil Veri Terminali, İki Yönlü Mesaj Terminali ve diğer çevre birimleri ile donatılmış araçlardan oluşmaktadır

  Son olarak şunu söyleyebiliriz “iyi ki varsın teknoloji ve hep olmalısın”.
Hepinize kazasız, Huzurlu, bol kazançlı  günler dilerim.
Mustafa PALAZ